Sempre unidos na nossa liberdade

Estamos distantes, separados por muros contra a liberdade, mas continuamos amigos, unidos para toda eternidade.